Жовківська районна рада

Оголошення

Переглядів: 811

 

_____________________________________

(дата офіційного опублікування в

Єдиному реєстрі з оцінки впливу на

довкілля (автоматично генерується

програмними засобами ведення Реєстру,

не зазначається суб’єктом

господарювання)

__________20181112063________

(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля

 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на

довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою

виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої

діяльності.

1. Планована діяльність

Планована діяльність полягає у продовженні експлуатації (промислової розробки)

Рава-Руського родовища з видобування спонголітів (опоки), придатних у якості

мінеральних активних додатків для виробництва портландцементу, що розташовується

у Жовківському районі Львівської області.

Рава-Руське родовище спонголітів розташоване на території Потелицької

сільської ради Жовківського району Львівської області за 0,5 км на захід від

сіл Потелич та Зелена Гута, за 32 км на північний захід від районного центру м. Жовкви

та в 53 км на північний захід від обласного центру м. Львова. За 6,5 км на захід від

с. Потелич проходить державний кордон України і Польщі. Проектна потужність

кар’єру з видобутку кориснї копалини – спонголіт складає до 300 тис.т/рік.

Розробка родовища планується здійснюватися відкритим способом за

автотранспортною системою з паралельним просуванням фронту робіт. Розробка РаваРуського родовища планується здійснюватися із використанням виймально–

навантажувальної техніки - екскаватори типу обернена/пряма лопата та фронтальні

навантажувачі. Технологічна схема гірничих робіт – циклічна. Гірничотехнічні умови

залягання корисної копалини родовища сприятливі для розробки відкритим способом

при незначній потужності розкривних порід – середня 0,6 м. Розробка ґрунтоворослинного шару здійснюється бульдозером, який зрізає і переміщує його в бурти, а

потім екскаватором вантажиться в автосамоскиди і вивозиться на рекультивовані

ділянки або на тимчасовий склад родючого шару. Видобуток спонголітів планується

здійснюватися екскаваторним способом без попереднього розпушення масиву

буропідривними роботами. Розпушення спонголітів планується здійснюватися за

допомогою гідромолота або бульдозером за допомогою зуба розпушувача. Дроблення

спонголітів планується здійснюватися на дробарній установці. Розкривні породи

розміщуються у виробленому просторі кар’єру та на зовнішньому відвалі розкривних

порід.

2. Суб’єкт господарювання

Приватне акціонерне товариство «Миколаївцемент», код згідно з

ЄДРПОУ 00293025, місцезнаходження: 81600, Львівська обл., Миколаївський район,

м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, контактний тел./факс, +38 (03241) 41 105, E-mail:

info@mykolaivcement.com

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського

обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя

Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля.

Електронна пошта: m.shimkus@menr.gov.ua, контактні телефони: (044) 206-31-15,

(044) 206-31-64, контактна особа – Шимкус М.О.

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та

орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності є продовження строку дії

спеціального дозволу на користування надрами №1227 від 03.02.1998 р., який

видається Державною службою геології та надр України відповідно до Порядку

надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою

Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки

впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих

громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту

офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та

надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої

додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для

видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право

подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої

діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть

подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час

громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції,

надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться 07 серпня 2019 року об 11:00, у Народному Домі

Потелицької сільської ради Жовківського району Львівської області, за адресою:

вул. Центральна, буд. 103 г, с. Потелич, Жовківський район, Львівська область.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний

орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої

доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя

Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля.

Електронна пошта: m.shimkus@menr.gov.ua, контактні телефони: (044) 206-31-15,

(044) 206-31-64, контактна особа – Шимкус М.О.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний

орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і

пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя

Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля.

Електронна пошта: m.shimkus@menr.gov.ua, контактні телефони: (044) 206-31-15,

(044) 206-31-64, контактна особа – Шимкус М.О.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського

обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 244 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої

додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього

оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Ознайомлення з матеріалами можливо:

- у робочі дні з 22.07.2019 року щоденно з 9:00 в приміщенні Потелицької

сільської ради Жовківського району Львівської області, за адресою: вул. Центральна,

буд. 118 г, с. Потелич, Жовківський район, Львівська область, контактна особа –

Товарянський Ігор Михайлович;

- у робочі дні з 22.07.2019 року щоденно з 9:00 до 12:00 в приміщенні Приватного

акціонерного товариства «Миколаївцемент», за адресою: 81600, Львівська обл.,

Миколаївський район, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, контактна особа – Кардаш

Тетяна Андріївна.« повернутися до списку новин