Жовківська районна рада

Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021 рік: експертний огляд

Переглядів: 374

Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021 рік: експертний огляд

Кабінет Міністрів України 29 липня 2020 року схвалив основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки (затверджені постановою КМУ від 29.07.2020 № 671). Перегляд та затвердження макропоказників є важливим на етапі планування державного та місцевих бюджетів. В умовах макрофінансової нестабільності та наслідків пандемії COVID- 19, реалістичний прогноз дасть змогу краще зрозуміти плани уряду та загальні тенденції в економіці.

Серед ключових змін, які можуть прямо або опосередковано вплинути на місцеві бюджети, варто виокремити наступні:

1. Прогнозний номінальний показник ВВП на 2021 рік становить 4 505,9 млрд грн, що на 13,1% більше за прогноз на попередній рік. Також очікується, що у 2021 році показник реального ВВП зросте на 4,6% (див. додаток).

 

Інформативно. Згідно з оновленими розрахунками МВФ (станом на червень 2020 року) номінальний ВВП України у 2021 році становитиме 4 277 млрд грн. У свою чергу, реальний ВВП України у 2020 році скоротиться на 8,2 %, а в 2021 році зросте на 1,1%.  Даний показник є дещо гіршим від попереднього. Нагадаємо, що у своєму попередньому прогнозі (World Economic Outlook, April 2020) МВФ передбачав, що ВВП України в 2020 році знизиться на 7,7%, але вже у 2021 році зросте на 3,6%.   Щодо світової економіки, то МВФ прогнозує її падіння у 2020 році на 4,9% з поступовим зростанням у 2021 році на 5,4%.

 

Водночас, Світовий банк у новому прогнозі (станом на червень 2020 року) залишив без змін свій попередній показник розвитку економіки України, який був оприлюднений навесні цього року (Fighting COVID-19). Прогноз передбачає, що у 2020 році реальний ВВП України зменшиться на 3,5 %, після чого у 2021 році очікується зростання на 3 %. Падіння світової економіки у 2020 році Світовий банк оцінює в 5,2%, зростання у 2021 році очікується на рівні 4,2 %.   

Також слід зауважити, що Національний банк України прогнозує на 2021 рік номінальний ВВП в обсязі 4 300 млрд грн, реальний – 4 %. Тобто, показники НБУ є дещо меншими від Урядового прогнозу.

 

Дані щодо прогнозу ВВП України на 2021 рік, розраховані вітчизняними та міжнародними інституціями

 

КМУ

НБУ

МВФ

Світовий банк

Номінальний ВВП, млрд грн

4 505,9

4 300,0

4 277,0

-

Реальний ВВП, %

4,6

4,0

1,1

3,0

 

 

ВВП є одним із ключових показників, за допомогою якого визначається рівень надходжень до державного та місцевих бюджетів. З початку реформи децентралізації та утворення об’єднаних територіальних громад частка доходів загального фонду місцевих бюджетів (без врахування трансфертів з державного бюджету) у ВВП поступово збільшувалася – із 6,15% у 2016 році до 6,92% за підсумками 2019 року (див. табл. 1).

 

Таблиця 1. Співвідношення доходів місцевих бюджетів загального фонду до ВВП України

Рік

Доходи загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів), млн грн

ВВП, млн грн

Частка доходів місцевих бюджетів у ВВП

А

1

2

3 = 1 / 2

2014

80 230,1

1 586 915

5,06%

2015

101 574,7

1 988 544

5,11%

2016

146 648,3

2 385 367

6,15%

2017

192 671,5

2 983 882

6,46%

2018

234 105,1

3 560 596

6,57%

2019

275 169,8

3 974 564

6,92%

2020

291 745,3*

3 985 500**

7,32%

 

* затверджений місцевими радами план станом на 01.07.2020

** прогнозний показник, затверджений постановою КМУ від 29.03.2020 № 253

 

Відповідно до прогнозних параметрів, за підсумками 2020 року частка доходів місцевих бюджетів у ВВП становитиме 7,3 % (станом на 01.07.2020 року), план доходів загального фонду місцевих бюджетів на 2020 рік затверджений в обсязі 291,7 млрд грн, прогноз ВВП – 3 985,5 млрд грн).

Слід зазначити, що на даний момент плановий показник доходів місцевих бюджетів на 2020 рік є лише на 6 % більшим від фактичних надходжень за 2019 рік (на 0,8% нижчий за рівень прогнозованої інфляції).

 

2. На кінець 2021 року задекларований Урядом показник інфляції становить 7,3%, а середньорічний показник інфляції у 2021 році прогнозується на рівні 8,1%. Слід зазначити, що на кінець 2020 року очікується інфляція на рівні 11,6% (згідно з постановою КМУ від 29.03.2020 № 253).

 

Інформативно. Згідно розрахунків МВФ, прогноз інфляції на 2021 рік є більш оптимістичним (порівняно з Урядовим) і становить 7,2% (Прес-реліз № 20/239).

 

Світовий банк прогнозує, що рівень інфляції в Україні в 2021 році становитиме 5 %.

Одночасно з цим, НБУ очікує інфляцію на рівні 5,5% на кінець 2021 року, а середньорічний показник – 5,8%.

 

Дані щодо прогнозу індексу споживчих цін України на 2021 рік, розраховані вітчизняними та міжнародними інституціями

 

КМУ

НБУ

МВФ

Світовий банк

Середньорічний індекс споживчих цін, %

8,1

5,8

7,2

5,0

 

 

3. Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців у 2021 році очікується на рівні 1 417 млрд грн, що на 14,7% більше за прогнозний обсяг у 2020 році.

У структурі доходів місцевих бюджетів у 2019 році найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб (60,2%) від загальної суми доходів загального фонду місцевих бюджетів (або 165,5 млрд грн). Фонд оплати праці безпосередньо впливає на надходження ПДФО, тому прогноз відповідного показника є вкрай важливим для планування державного та місцевих бюджетів.

 

4. Прогнозний показник середньомісячної заробітної плати становить 13 632 грн, що на 2 926 грн або на 27,3 % більше за показник, визначений Урядом на 2020 рік (МВФ на 2021 рік прогнозує номінальне збільшення середньомісячної зарплати в Україні лише на 11,4%, НБУ – на 14,4%).

Очікується, що реальна заробітна плата (номінальна зарплата з урахуванням індексу споживчих цін) у 2021 році зросте на 12,1% (або на 17,4 % - відсоткові пункти (абсолютне відхилення показників, визначених у відсотках)), тоді як за підсумками 2020 року очікується падіння реальної зарплата на 4,5% відносно 2019 року. НБУ прогнозує зростання реальної заробітної плати на 8,1%.

 

Довідково. Необхідно також зазначити, що Президент України дав доручення Уряду підвищити мінімальну заробітну плату. За попередніми даними, у 2021 році розмір мінімальної заробітної плати становитиме: з 1 січня – 6 тис. грн; з 1 липня – 6,5 тис. грн.

 

5. Очікуваний рівень безробіття у 2021 році, за оцінками Уряду становитиме 9,2%, МВФ прогнозує, що рівень безробіття в Україні на кінець 2021 року досягне 12 %, а в НБУ цей показник становитиме 9 %.

 

Довідково. Чисельність безробітного населення розраховується за методологією Міжнародної організації праці, відповідно до якої людина визнається безробітною, якщо вона протягом чотирьох тижнів: не мала роботи, шукала роботу, була готова приступити до роботи. Рівень безробіття є важливим індикатором загального стану економіки.  

 

У контексті формування бюджету на 2021 рік та з метою загальної оцінки економічної ситуації в країні, органам місцевого самоврядування необхідно взяти до уваги та проаналізувати затверджені Урядом основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 рр.

 

Додаток. Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України  на 2020-2021 рік

Показники

Фактичні показники за 2019 рік

Прогноз на 2020 рік (постанова КМУ № 253 від 29.03.2020)

Прогноз на 2021 рік (постанова КМУ № 671 від 29.07.2020)

Відхилення до прогнозних показників на 2020 рік

А

1

2

3

4 = 3 / 2

Валовий внутрішній продукт:

 

номінальний, млрд гривень

3 974,6

3 985,5

4 505,9

13,1 %

відсотків до попереднього року

103,2

95,2

104,6

9,9 %

Індекс споживчих цін:

       

у середньому до попереднього року, відсотків

107,9

106,8

108,1

1,2 %

грудень до грудня попереднього року, відсотків

104,1

111,6

107,3

-3,9 %

Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), відсотків

92,6

112,0

108,7

-2,9 %

Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень

937,1

749,3

911,0

21,6 %

Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень

*

1 235,5

1 417,0

14,7 %

Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто:

 

номінальна, гривень

10 496,8

10 706,0

13 632,0

27,3 %

номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року

109,8

95,5

112,1

17,4 %

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років, млн. осіб

16,43

16,33

16,36

0,2 %

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до робочої сили відповідного віку

8,2

9,4

9,2

-2,1 %

Продуктивність праці, відсотків до попереднього року

*

96,7

104,4

8,0 %

Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млн доларів США

-3 633,1

-8 289,0

-10 416,0

25,7 %

Експорт товарів і послуг:

 

млн доларів США

63 675,6

59 911,0

60 175,0

0,4 %

відсотків до попереднього року

111,2

94,5

102,9

8,9 %

Імпорт товарів і послуг:

 

млн доларів США

67 308,7

68 200,0

70 591,0

3,5 %

відсотків до попереднього року

106,0

90,0

110,6

22,9 %

 

* відсутні звітні дані за 2019 рік

** в.п. – відсоткові пункти (абсолютне відхилення показників, визначених у відсотках)


Матеріали підготовлений експертами Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International: Віктором Венцелем, Ігорем Герасимчуком, Ігорем Онищуком на підставі Постанов КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555» від 29.03.2020 № 253 та від 29.07.2020 № 671.

Ця публікація відображає думку її авторів та може не відповідати офіційній позиції Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» та SKL International.

 
Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021 рік: експертний огляд


« повернутися до списку новин