Жовківська районна рада

Повідомлення про планову діяльність ДП " Сі-Сі-Ай-Любеля"

Переглядів: 1727

                                                                                                                  22.05.2019 року

дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

                                                                                                                                              №20195223669

реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

 

                                                                 ПОВІДОМЛЕННЯ

                    про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

                                  ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО«СІ-СІ-АЙ-ЛЮБЕЛЯ»

                                                          Код ЄДРПОУ - 22343338

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Місцезнаходження юридичної особи:80300, Львівська обл., м. Жовква, вул. Львівська, 40

Поштова адреса:80300, Львівська обл., м. Жовква, вул. Воїнів УПА, 8 «г»

Контактний телефон:(03252) 6-20-67

e-mаil: lubelya@ukrpost.ua

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність полягає у користуванні надрами для видобування кам’яного вугілля шахтою «Любельська» №3 Любельського родовища Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну України.

З цією метою планується будівництво шахти «Любельська» №3 з підземного видобутку кам’яного вугілля.

Промислове освоєння шахти «Любельська» № 3 передбачено на 5 пластах, які мають витриману будову, прийнятну потужність, якісну характеристику вугілля.

Балансові запаси кам’яного вугілля поля шахти «Любельська» №3 затверджено протоколом ДКЗ № 3844 від 16 лютого 2017 року в кількості 123 853тис. т.

Шахтне поле розкривається двома центрально-подвоєними головним і допоміжним стволами діаметром у світлі 8 м, що проходяться до горизонту 930 м (абсолютна відмітка мінус 720 м).

Розкриття пластів проводиться з двох горизонтів 600м і 930 м. Капітальними виробками з приствольного двору горизонту 930 м проводиться безпосереднє розкриття пластів n8в, n7в і n7. З виробок приствольного двору горизонту 660 м східними магістральними виробками, що проводяться під кутом 3-9°, розкриваються пласти b1та n9 біля верхньої межі шахтного поля. Кількість магістралей – 3: відкотна, конвеєрна і вентиляційна. 2

Функції горизонтів розділені. Горизонт 660 м передбачається використовувати в основному для обслуговування очисних робіт і частково підготовчих робіт (проведення польових штреків цього горизонту), горизонт 930 м – для гірничопрохідницьких робіт по відтворенню лінії очисних вибоїв.

Охорона розкриваючих виробок – ціликами вугілля, що виключають шкідливий вплив очисних робіт, з подальшим їх відпрацюванням.

Система підготовки шахтного поля - панельна, система відробки - довгими стовпами по простяганню шахтного поля.

Механізація очисних робіт – механізовані стругові та комбайнові комплекси. Механізація підготовчих робіт – прохідницькі комбайни.

Видобуте вугілля направляється на переробку (збагачення) на збагачувальну фабрику шахти «Любельська» №1-2. Пуста порода від проходки польових виробок буде видаватись на поверхню і складуватись на плоскому породному відвалі.

Технічна альтернатива 1

Розкриття шахтного поля двома похилими стволами – головним і допоміжним – поперечним перерізом 23 м2, довжиною приблизно 3400 м кожен. Головний ствол обладнується стрічковим конвеєром і призначений для видачі рядового вугілля з шахти та відпрацьованого струменя повітря. Допоміжний ствол призначений для доставки персоналу, обладнання та матеріалів в шахту, подачі свіжого струменя повітря.

Розкриття пластів проводиться з приствольних дворів двох горизонтів 600м і 930м магістральними виробками, які ділять шахтне поле на дві панелі – північну і південну. Кількість магістралей на кожному горизонті – 3: відкотна, конвеєрна і вентиляційна.

Технічна альтернатива 2

Не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Поле шахти розташоване в Південно-Західному вугленосному районі Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну в центральній частині Любельської площі.

В адміністративному відношенні поле шахти «Любельська» № 3 розташоване на території Жовківського та Сокальського районів Львівської області України між селами Діброва, Піддовге та Волиця, на землях Хлівчанської та Домашівської сільських рад Сокальського району Львівської області України.

Проммайданчик шахти «Любельська» № 3, майданчик плоского породного відвалу, під’їзні автомобільні дороги до проммайданчика шахти і технологічна автомобільна дорога до плоского породного відвалу розташовані на землях Сокальського району Львівської області України.

Під’їзна залізнична колія до центрального проммайданчика проходить по землях Жовківського і Сокальського районів Львівської області України.

Територіальна альтернатива 1

Планована діяльність територіально прив’язана до меж Любельського родовища Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну України. Альтернатива не розглядається.

Територіальна альтернатива 2

Не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Освоєння запасів корисних копалин для забезпечення ресурсної бази України. Вугілля може використовуватися як висококалорійне енергетичне паливо та сировина для коксохімічної промисловості. Позитивний аспект – створення більше 3000 нових робочих місць, залучення кваліфікованих кадрів та зняття соціальної напруги в регіоні, пов’язаної із 3

 

закриттям шахт в Червоноградському гірничо-промисловому районі, забезпечення потреб населення послугами підприємства, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет у формі плати за користування надрами, податку на прибуток підприємства при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Розміри шахтного поля складають: по простяганню – 4600-4900 м, по падінню – 4700-6300 м.

Ліцензійна площа складає 33,39 км2.

Глибина підрахунку запасів коливається від 683,2 м до 1069,4 м (абсолютні відмітки -517,5; -843,6 м).

Промислова вугленосність шахти «Любельська» №3 сконцентрована в відкладах бужанської світи серпухівського ярусу і морозовицької світи башкирського ярусу кам’яновугільної системи. Промислове значення відповідно до висновків проектних організацій мають пласти b1, n9, n8В, n7В, n7.

У тектонічному відношенні шахтне поле являє собою похилу синкліналь, обмежену з північного заходу двома зонами насувів. Внутрішня будова синклінальної складки ускладнена зонами поздовжніх скидів та дрібноамплітудних порушень. Синкліналь обмежена по крилах: на заході – Нестерівською і на сході Бутинь-Хлівчанською зонами насувів.

Вуглевміщуючі породи представлені аргілітами, алевролітами, пісковиками і вапняками.

Вугільні пласти і вміщуючі породи не є небезпечними по раптових викидах вугілля і газу.

Вугілля пластів не схильне до самозаймання.

Вугільний пил всіх пластів вибухонебезпечний.

Вугільні пласти схильні до гірничих ударів.

Температура гірничих порід очікується плюс 26-31 °С.

Поле шахти «Любельська» № 3 віднесене до другої групи за складністю геологічної будови відповідно до «Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр».

Балансові запаси вугілля зосереджені у пластах b1, n9, n8в, n7в, n7 із середньою потужністю відповідно 1,23 м, 0,79 м, 0,85 м, 0,95 м, 1,29 м. Балансові запаси кам’яного вугілля поля шахти «Любельська» №3 затверджено протоколом ДКЗ № 3844 від 16 лютого 2017 року в кількості 123 853тис. т.

Проектна потужність шахти з видобутку рядового вугілля складає 4 млн. т на рік, з виробництва товарного вугілля - 3 млн.т на рік. Термін експлуатації шахти з врахуванням періоду виходу на проектну потужність та затухання виробництва складає 36 років.

Видобуток вугілля буде проводитись за допомогою сучасних високопродуктивних видобувних стругових та комбайнових комплексів вітчизняного та іноземного виробництва.

Напрямок використання вугілля шахти «Любельська» №3 – сировина для коксування і енергетики.

Порода від проходки гірничих виробок буде складуватись на плоскому породному відвалі, побудованому з сучасними методами захисту ґрунтів та ґрунтових вод від шкідливого впливу.

Довжина під’їзної залізниці від шахти «Любельська» № 1-2 до залізничної станції «Любельська» центрального проммайданчика шахти «Любельська» № 1-2 складає 16 км.

Передбачається будівництво під’їзних автомобільних доріг.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно чинного законодавства. 4

 

Щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження альтернативи 1 такі ж самі, як для прийнятого варіанту впровадження планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2

Не розглядаються.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Мінімізація використання родючих земель при розміщенні технологічних споруд; зняття і збереження родючих ґрунтів при будівництві; гідрологічні вишукування, з метою забезпечення цілісності підземних джерел постачання питної води; прогнозування очікуваних деформацій земної поверхні та оцінка провалонебезпечності; виконання рекультивації ушкоджених земель після завершення відпрацювання запасів.

Щодо технічної альтернативи 1:

Екологічні та інші обмеження альтернативи 1 такі ж самі, як для прийнятого варіанту впровадження планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2:

Не розглядаються.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатиметься для наступних компонентів:

- клімат і мікроклімат;

- повітряне середовище;

- водне середовище;

- геологічне середовище;

- земельні ресурси;

- рослинний та тваринний світ.

 

Щодо технічної альтернативи 1. Щодо технічної альтернативи 2

Альтернативи не розглядаються.

Щодо територіальної альтернативи 1. Щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядаються, планована діяльність територіально прив’язана до меж Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну України.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність полягає у користуванні надрами та видобуванні кам’яного вугілля шахтою Любельська №3 Любельського родовища Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну України,належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до пункту 3 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 5

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” та Додатку 4 до «Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. №1026.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 6

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Спеціальний дозвіл на користування надрами та видобування кам’яного вугілля шахтою Любельська №3 Любельського родовища Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну України_____________________________________________________________

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”),

що видається

Державною службою геології та надр України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-64

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

 

 « повернутися до списку новин