Жовківська районна рада

Оголошення

Переглядів: 432

 (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

20195223669

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

 

Планована діяльність полягає у користуванні надрами для видобування кам’яного вугілля шахтою «Любельська» №3 Любельського родовища Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну України.

Видобуте вугілля направляється на переробку (збагачення) на збагачувальну фабрику шахти «Любельська» №1-2. Пуста порода від проходки польових виробок буде видаватись на поверхню і складуватись на плоскому породному відвалі.

Поле шахти розташоване в Південно-Західному вугленосному районі Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну в центральній частині Любельської площі.

В адміністративному відношенні поле шахти «Любельська» № 3 розташоване на території Жовківського та Сокальського районів Львівської області України між селами Діброва, Піддовге та Волиця, на землях Хлівчанської та Домашівської сільських рад Сокальського району Львівської області України.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

 

Дочірнє підприємство «Сі-Сі-Ай-Любеля»

Код згідно ЄДРПОУ 22343338

Місцезнаходження юридичної особи: 80300, Львівська обл., м. Жовква, вул. Львівська, 40

Контактний номер телефону: (03252) 6-20-67

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

 

Міністерство екології та природних ресурсів України: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, телефон: (044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

- Спеціальний дозвіл на користування надрами та видобування кам’яного вугілля шахтою Любельська №3 Любельського родовища Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну України, що видається Державною службою геології та надр України.

 

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться

25.07.2019 року о 13:00 годині, у приміщені Готель «Гетьман», за адресою: вул. Володимира Великого, буд. 50, м. Львів, Львівська область, 79053

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

 

Міністерство екології та природних ресурсів України Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35

тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39

Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,

тел. (044)206-31-15, (044)206-31-64

Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

 

Міністерство екології та природних ресурсів України Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35

тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39

Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,

тел. (044)206-31-15, (044)206-31-64

Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на

довкілля Мінприроди України

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно в робочий час, крім вихідних у період з 11.07.2019 р.

1) 80000, Львівська область, м. Сокаль, вул. А.Шептицького, буд. 26, приміщення Сокальської районної ради.

Контактна особа: Пасько Микола, тел.: (03257) 7-20-84.

2) 80070, Львівська область, Сокальський район, с. Хлівчани, вул. Івана Франка, буд. 25, приміщення Хлівчанської сільської ради.

Контактна особа: Русин Іван Федорович, тел.: (03257) 5-26-21.

3) 80067, Львівська область, Сокальський район, с. Домашів, вул. Шевченка, буд. 70,

приміщення Домашівської сільської ради.

Контактна особа: Ващишин Ольга Михайлівна, тел.: +38 (097) 906-60-53.

4) 80300, Львівська область, Жовківський район, м. Жовква, вул. Львівська, буд. 40, приміщення Жовківської районної ради.

Контактна особа: Пущинський Василь Федорович, тел.: (03252) 2-20-52.

5) 80315, Львівська область, Жовківський район, с. Волиця, вул. Шкільна, буд. 30 б, приміщення Волицької сільської ради.

Контактна особа: Мазан Ганна Іванівна (секретар Волицької сільської ради), тел.: (03252) 41128.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)« повернутися до списку новин