Жовківська районна рада

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОГОЛОШЕНИХ КОНКУРСІВ, ГРАНТІВ НА НАВЧАННЯ, НАВЧАЛЬНИХ ЗАХОДІВ СТАНОМ НА 25.05.2020 РОКУ

Переглядів: 461

Назва кон­курсу

Донор

Крайній термін подачі заявки

Бюджет про­екту

Мета/пріоритети конкурсу

Потенційні апліканти

Джерело

Конкурс міні-грантів для феміністичних молодіжних організацій та ініціатив

Центр «Жіночі перспективи»

31 травня 2020

Від 10тис.  до 100 тис. гривень

Діяльність:
- підтримку молодіжних феміністичних організацій та ініціатив з розвитку феміністичного руху серед молоді;
- сприяння розвитку та самореалізації молодих феміністок;
- залучення молоді в феміністичний рух та поширення ідей гендерної рівності в школах, університетах, інших навчальних закладах тощо;

- сприяння розвитку дівочого лідерства;

- збільшення спроможності молодіжних феміністичних організацій;

- підтримку проектів солідарної допомоги дівчатам з вразливих груп.

молодіжні феміністичні організації громадянського суспільства та ініціативні групи які діють в Україні

https://www.facebook.com/ZahidnoukrainskijCentrZinociPerspektivi/posts/3538183129531916?__tn__=K-R

Конкурс міні-грантів на посилення програм соціального захисту в умовах пандемії COVID-19

БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне» в рамках проєкту «Підвищення потенціалу ОГС соціальної сфери в Україні» за підтримки Європейського Союзу

7 червня 2020

До 10 тис. євро

Мета - підтримка ініціатив організацій громадянського суспільства, спрямованих на посилення програм соціального захисту в умовах пандемії COVID-19.

Тематика проєктів:

1. Допомога медичним працівникам (в тому числі психологічна, соціальна, правова підтримка, підтримка ініціатив із самоорганізації медичних працівників)

2. Підтримка програм із розвитку волонтерства

3. Надання послуг із соціального супроводу представників вразливих груп та громад.

4. Адвокаційні заходи із розробки та впровадження місцевих програм допомоги вразливих групам в умовах поширення COVID-19, забезпечення участі представників вразливих груп і громад у прийнятті рішень

5. Надання правової допомоги за індивідувальними зверненнями клієнтів, які відчувають, що їхні права були порушені в умовах обмежень, викликаних епідемією

6. Моніторинг та аналіз бюджетних витрат, спрямованих на боротьбу з COVID-19

 

Зареєстровані в Україні:

 • громадські організації;
 • благодійні організації,
 • благодійні фонди

http://www.network.rv.ua/2020/05/21/konkurs-mini-hrantiv-za-pidtrymky-jevropejskoho-sojuzu-u-vidpovid-na-epidemiju-covid-19/

Конкурс з культурного різноманіття

Міжнародний Фонд з питань культурного різнмоаніття UNESCO

16 червня 2020

 $ 100 тис.

Фонд інвестує в проекти, що призводять до структурних змін шляхом:

 • впровадження та / або розробка політики та стратегій, які мають безпосередній вплив на створення, виробництво, розповсюдження та доступ до різноманітності культурних виразів, включаючи культурні блага, послуги та діяльність;
 • посилення людського та інституційного потенціалу громадського сектору та організацій громадянського суспільства, які вважаються необхідними для підтримки життєздатних місцевих та регіональних культурних галузей та ринків країн, що розвиваються.

 

 • Державні органи і установи відповідних країн (країн, що розвиваються, Сторін Конвенції 2005 року)
 • Неурядові організації (НУО) з відповідних країн (країн, що розвиваються, Сторін Конвенції 2005 року)
 • Міжнародні неурядові організації (МНПО), зареєстрований в країнах, які є Сторонами Конвенції 2005 року

https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply?fbclid=IwAR35CxrMHA7A-a5pFbsThNtGGCQjs9XMvyLKQVKrTS20MTy8oI42DEcnitY

Конкурс

ініціатив

місцевих

карпатських громад - 2020

Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна»

22 червня 2020

до 250 тис. гривень, обов’язковий власний внесок – 20%

Пріоритети:

 • Популяризація і збереження історико-культурної спадщини
 • Популяризація і збереження природної спадщини
 • Розвиток спорту в гірських громадах
 • Безпека громад Карпатського регіону
 • Подолання наслідків COVID 19 для закладів охорони здоров'я та суб'єктів підприємництва

 

 • Органи місцевого самоврядування
 • Громадські організації
 • Благодійні фонди
 • Комунальні організації (заклади, установи)

Львівської, Закарпатської, Чернівецької та Івано-Франківської областей

 

http://ekarpaty.com/konkurs-initsiativ-mistsevih-karpatskih-gromad-2020/

Конкурс освітніх обмінів між закладами Львівської, Луганської та/або Донецької областей

Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна»

22 червня 2020

до 75 тис. гривень, обов’язковий власний внесок – 10%

Заходи, що підтримуються

 • обмін досвідом між педагогічними працівниками та учнями закладів освіти Львівської, Луганської і Донецької областей
 • спільні національно-патріотичні проєкти
 • спільні проєкти спортивного спрямування
 • створення спільних навчально-методичних матеріалів
 • проведення тренінгів (навчань) для освітян та учнів Львівської, Луганської і Донецької областей
 • заходи за участю молоді
 • інформаційно-промоційні проєкти
 • заклади освіти
 • структурні підрозділи з питань освіти райдержадміністрацій
 • органи місцевого самоврядування
 • громадські організації

Львівської області

http://ekarpaty.com/konkurs-osvitnih-obminiv-2020/

Конкурс культурних обмінів між закладами Львівської, Луганської та/або Донецької областей

Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна»

22 червня 2020

До 75 тис. гривень, обов’язковий власний внесок – 10%

Заходи, що підтримуються

обмін досвідом художніх колективів

проведення спільних культурних та мистецьких заходів

організація тренінгів, круглих столів, семінарів, що мають на меті зміцнення міжрегіональної культурної співпраці

створення спільних культурних продуктів

заходи із популяризації культурної спадщини в контексті загальноукраїнської солідарності

 

 • музеї
 • театри
 • філармонії
 • концертні організації
 • мистецькі колективи
 • народні доми
 • заповідники
 • культурно-просвітницькі центри
 • початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади та мистецькі студії
 • структурні підрозділи з питань культури райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад
 • органи місцевого самоврядування
 • громадські організації, що діють у галузі культури

Львівської області

http://ekarpaty.com/konkurs-kulturnih-obminiv-2020/

Конкурс обмінів між засобами масової інформації Львівської, Луганської та/або Донецької областей

Асоціація органів місцевого самовряжування «Єврорегіон Карпати-Україна»

22 червня 2020

До 75 тис. гривень, обов’язковий власний внесок – 10%

Діяльність, що підтримується:

 • створення спільних медійних продуктів
 • навчання регіональних журналістів
 • проведення тренінгів для представників регіональних прес-служб із створення комунікативних стратегій у сфері загальноукраїнської солідарності
 • організація прес-турів для регіональних медіа, журналістів та блогерів
 • підтримка конструктивного діалогу щодо міжрегіональної співпраці через залучення до теле- і радіопрограм представників місцевої влади, незалежних експертів та журналістів
 • засоби масової інформації
 • медіа-організації
 • органи місцевого самоврядування
 • органи виконавчої влади
 • недержавні організації, які працюють над проєктами, пов’язаними з медіа

Львівської області

http://ekarpaty.com/konkurs-mediynih-obminiv-2020/

Гранти на підтримку МСП, якими володіють та керують жінки

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України»

31 липня 2020

До 1 млн гривень

Мета – підтримка бажаючих розширити свій діючий бізнес. Заходи з розширення бізнесу можуть бути спрямовані на підвищення продуктивності та збільшення виробництва, вихід на зовнішні ринки, розширення асортименту продукції, підвищення ефективності бізнесу завдяки запровадженню інноваційних та ІТ-рішень тощо.

Малі та середні підприємства з мінімальним річним оборотом 500 тис. гривень, які очолюють жінки

https://drive.google.com/drive/folders/1KwSGDlHTzC1jsMHif8nhkE1DIFKXXVvo

Всеукраїнський молодіжний конкурс інноваційних проєктів розвитку туризму на сільських територіях

? Державне агентство розвитку туризму України

? ГС «Національна туристична організація України»

? ВАОМС «Всеукраїнська асоціація громад»

? Проекту ЄС «Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні»

2 серпня 2020

40 тис. гривень

Мета - залучення молоді до розробки та впровадження проєктів місцевого економічного розвитку, підтримка підприємницької та інноваційної проєктної діяльності та популяризація сільського туризму як дієвої форми соціально-економічного розвитку сільських територій.

Номінації конкурсу:

1. Створення та розвиток об’єктів сільського зеленого туризму.

2. Інноваційні агро- та етнотуристичні послуги і продукти сільського зеленого туризму.

3. Створеннятуристичних об’єктів та послуг на природоохоронних територіях.

4. Інноваційні туристичні продукти сільських територій на основі Географічнихзазначень та стратегія маркетингу сільських територій як еногастрономічних туристичних дестинацій.

5. Правові проблеми забезпечення туристичної діяльності на сільських територіях: план вирішення.

Молоді люди віком 16-35 років - школярі, студенти, аспіранти, представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо

https://www.greentour.com.ua/

Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» 2020

Міністерство регіонального розвитку України

25 серпня 2020

Можливість налагодити стійку комунікацію між ОМС, запрезентувати кращі практики та взяти участь у ярмарку ідей

Напрямки:

 1. Влада та громада: інформування, діалог, участь
 2. Покращення якості надання освітніх послуг
 3. Формування безпечного, комфортного та привабливого життєвого середовища

Органи місцевого самоврядування всіх рівнів

https://www.minregion.gov.ua/press/news/startuvav-konkurs-krashhi-praktyky-misczevogo-samovryaduvannya-2020/?fbclid=IwAR2xhit08_QDKOXf_aUjLi5mMxfV5DVApil7snYRAlpMqH188__3EdWu2TM

Конкурс малих грантів 2020 для України

Посольство Словацької Республіки в Києві 

15 жовтня 2020

До 10 тис. євро

Подані проекти повинні бути пов’язані з галузями якісної освіти, хорошого здоров’я, належного врядування та розбудови громадянського суспільства, продовольчою безпекою та сільським господарством, інфраструктурою та сталим використанням природних ресурсів, підтримкою створення ринкового середовища.

Тривалість кожного проекту становить від 6 до максимум 12 місяців.

НУО, некомерційні суб’єкти та місцева влада

https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid?fbclid=IwAR3SIjoCb7F4YkydeH84Ef2o-jsdsslgJDPRZggCoHZLAGcxRC_RTzcD-QQ

Конкурс грантів з організаційного розвитку

ІСАР Єднання у

1 грудня 2020

 

Мета - покращення умов діяльності для громадянського суспільства та зміцнення інституційної спроможності організацій громадянського суспільства (ОГС) для підвищення самозарадності громадянського сектору в Україні.

громадські і благодійні організації України

http://ednannia.ua/images/Call_for_proposals_MARKETPLACE_2019_1.pdf

Конкурс проєктів від ГО людей з інвалідністю

Фонд соціального захисту інвалідів, кошти державного бюджету

30 днів після офіційного завершення (послаблення) карантину, встановленого Постановою КМУ

До 500 тис. гривень, власний внесок – мінімум 15%

Пріоритетні завдання:

 • моніторинг та оцінка дотримання прав осіб людей з інвалідністю;
 • сприяння забезпечення для осіб з інвалідністю доступу до фізичного оточення, транспорту, послуг;
 • реалізація права на освіту осію з інвалідністю;
 • формування інклюзивної політики в сфері охорони здоров’я.

Громадські об’єднання осіб з інвалідністю, що функціонують більше 6 місяців

https://www.ispf.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/nakaz33vid300420proogoloshennyakonkursu.pdf

Розвиток соціальних послуг

Мінсоцполітики за кошти державного бюджету

безстроковий. До кінця 2020 року

До 2 млн грн

Мета - розвиток таких соціальних послуг:
- денного догляду для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю;
- супроводу під час інклюзивного навчання;
- соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці;
- тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю;
- підтриманого проживання.

ОТГ

https://www.msp.gov.ua/news/18359.html

«Людяність і взаємодопомога»: гуманітарна ініціатива проти пандемії

Міжнародний Фонд «Відродження»

безстроковий. Заявки розглядаються від однієї до п’яти діб 

Пріоритети 1,2 – до 200 тис. гривень;

Преоритети 3-4 – до 250 тис. гривень

Проекти мають стосуватися сприяння попередженню поширення, подоланню і пом’якшенню наслідків епідемії коронавірусу в Україні через інформування, координацію, забезпечення базових потреб, горизонтальну самоорганізацію людей заради взаємодопомоги. 

Тематичні пріоритети:

1: Допомога закладам охорони здоров’я та медичним працівникам

2: Самозарадність вразливих груп

3: Повага до прав людини та доступне правосуддя

4: Інформування та просвітництво

 

Зареєстровані громадські організації матимуть перевагу, проте можуть подавати заявки і неформальні громадські ініціативи та організації, що працюють з релігійними громадами.

https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/?fbclid=IwAR1MQVo07bJaN4Tdmn_iz24yhOyUXCwWosTAQpIHlONLJqnkl7hRGpoKd9Q

Конкурс грантів на підтримку громадських ініціатив з протидії негативному впливу пандемії

Чорноморський фонд регіонального співробітництва

Безстроковий

До $ 25 тис.

Мета - мобілізація громадських ініціатив, що сприяють обмеженню коронавірусної кризи та протидії її негативному впливу на суспільство, належне управління, демократію, верховенство закону та доступ до вільних ЗМІ.

Тематика:

 • Швидка допомога вразливим групам для запобігання подальшого поширення вірусу;
 • Належне управління та підзвітність державних суб'єктів;
 • Протидія фальшивим новинам, особливо тим, що стосуються коронавірусу;
 • Пристосування до нових умов.

Організації громадянського суспільства, юридично зареєстровані в Вірменії, Азербайджані, Молдові, Грузії або Україні.

http://www.gmfus.org/coronavirus-fast-response-fund?fbclid=IwAR1vd9FWW1Z5kRwbG4BWnnAGef3_FzglIVUDze501BDmVkUCht0JoPYJDEY

Конкурс секторально-цільових грантів

Міжнародна організація Pact

безстроковий

До $ 50 000

Мета - підвищення обізнаності та рівня участі громадян у громадській діяльності на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Види діяльності:

 • розробка та адвокація необхідних змін в політиці;
 • підвищення обізнаності громадськості про реформи та прогрес у їхній реалізації;
 • громадська участь у процесі реформ;
 • ініціативи громад, спрямовані на сприяння реформам;
 • сприяння політичному діалогу на засадах плюралізму думок;
 • збільшення кількості громадян, задіяних у громадських коаліціях та заходах, що сприяють реформуванню на субнаціональному та місцевому рівнях;
 • збільшення активності виконавця проекту у напрямку роботи з вразливими, її ефективного впливу на державну політику на національному і субнаціональному рівнях та / або моніторинг здійснення державної політики від імені цих груп;
 • збільшення кількості громадян, задіяних у діяльності громадянського суспільства, спрямованій на здійснення реформ.

Офіційно зареєстровані громадянські організації суспільства з досвідом у тематиці конкурсу

https://pactworld.app.box.com/s/u37ay3yf5ysgz33oqolzyjyaghil8j26

Грантова допомога по проєктах людської безпеки «КУСАНОНЕ»

Міністерство Закордонних Справ Японії

безстроков ий

Орієнтовн ий максимальний розмір ґранту без ПДВ складає 2 мільйони гривень

Всі проекти розвитку малого маштабу мають право на фінансування за програмою Кусаноне.

 Однак особлива увага буде приділятися у таких сферах:

· МЕДИЧНА ДОПОМОГА

· ОСВІТА

· НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПРОШАРКУ НАСЕЛЕННЯ, ЩО ТЕРПИТЬ НУЖДУ

· СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ

· НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

залучення жінок до суспільно-корисної діяльності.

Будь яка некомерційна організація може стати одержувачем програми Кусаноне. Єдина вимога – це повинна бути неприбуткова організація, що виконує основні проекти розвитку. Приклади потенційних реципіентів допомоги: місцеві та міжнародні неурядові організації (незалежно від країни приналежності), лікарні, початкові школи, науково-досліджувальні інститути та інші неприбуткові організації.

https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html

Міжнародний Вишеградський Фонд (малі, стандартні і стратегічні гранти)

Міжнародний Вишеградський Фонд

безстроковий

від 6,0 до 40,0 тис. євро

культурне співробітництво, науковий обмін та дослідження, освіта, молодіжні обміни, транскордонне співробітництво, просування туризму (мають бути залучені партнери щонайменше, трьох країн Вишеградської групи: Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина)

неурядові організації, організації громадянського суспільства, муніципалітети та місцеві органи влади, школи та університети, приватні компанії, окремі громадяни, за умови, що проекти пов'язані з регіоном V4 і подальшим розвитком співробітництва між партнерами по проекту

https://www.visegradfund.org/apply/grants/

Загальний конкурс проектів Фонду сприяння демократії

Уряд США

безстроковий

Макс. фінансування одного проекту $ 24 000, середні суми грантів $ 5 000 до $ 15,000

· Розвиток громадянського суспільства

· Верховенство права та реформа в галузі права

· Прозорість органів влади

· Громадська підтримка освітніх ініціатив

· Вирішення конфліктів, зміцнення довіри та миру у суспільстві

· Права людини, у тому числі права меншин, ЛГБТ, людей з інвалідністю та жінок

· Громадянська освіта

· Розвиток виборчої системи

· Протидія торгівлі людьми

Гранти надаються виключно українським організаціям, що мають статус недержавних та неприбуткових. До таких належать: громадські організації (асоціації), благодійні фонди та аналітичні центри.

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/

Грантова програма на підтримку ініціатив громадянського суспільства та медіа у сфері протидії корупції

Проект USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія!»

безстроковий

від 10 000 до 150 000 дол. США

Пріоритети:

 • Вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює питання запобігання корупції, забезпечення прозорості, підзвітності, доброчесності на національному та субнаціональному рівні, а також прийняття та реалізація положень;
 • Залучення громадян до здійснення нагляду за діяльністю уряду та до поширення передового досвіду громадянської участі в діяльності щодо запобігання корупції; підвищення обізнаності щодо механізмів вирішення питань протидії корупції, забезпечення прозорості та доброчесності через існуючі державні та недержавні канали;
 • Уповноваження жінок та вразливих груп протистояти корупції;
 • Відслідковування соціальної динаміки в сфері корупції, запобігання корупції, ставлення та чинників, що спонукають до дії, а також інструментів для забезпечення змін у поведінці;
 • Ефективна взаємодія між урядовим та неурядовим секторами щодо запобігання та подолання корупції.

Українські неприбуткові організації громадянського суспільства (громадські спілки, волонтерські організації, благодійні фонди, аналітичні центри, наукові установи, а також інформаційні агентства). До участі у цьому конкурсі особливо запрошуються організації, що зареєстровані в Сумській та Львівській областях.

https://gurt.org.ua/news/grants/46415/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОГОЛОШЕНИХ КОНКУРСІВ, грантів на

навчання, навчальних заходів

СТАНОМ НА 25.05.2020 РОКУ

 

Назва кон­курсу

Донор

Крайній термін подачі заявки

Можливості

Мета/пріоритети конкурсу

Потенційні апліканти

Джерело

Фотоконкурс "Місце краси та сили: природні парки Карпат"

Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна

31 травня 2020

Переможців чекають подарунки

На конкурс приймаються авторські фотографії, зроблені в природо-заповідних територіях Карпатського регіону (національні парки, заповідники, регіональні ландшафтні парки) із зазначенням назви фото та місця зйомки. Від одного учасника приймається не більше трьох фотографій

 

Усі бажаючі

http://ekarpaty.com/fotokonkurs-karpati/

Гранти на участь у навчальних заходах

Black Sea NGO Forum

15 грудня 2020

Відшкодування витрат зустрічі

Діяльність, що підтримується:

 • Активна участь у семнірах, навчальних заходах, робочих зустрічах (модераторство, фасилітаторство, вораторство);
 • Зустріч з потенційними партнерами проєкту з інших країн Чорноморського фонду;

 

експерти та представники громадських організацій

https://blackseango.org/opportunities/mobility-fund-for-cso-experts-in-the-black-sea-region/?fbclid=IwAR1WDRVomLX1B_UxQhgYG6kjPeX11ositeoHgWzynIaEkLvguJOWUMSav-w

 

 « повернутися до списку новин