Жовківська районна рада

Які ставки податків та зборів мають застосовувати новостворені громади

Переглядів: 260

Які ставки податків та зборів мають застосовувати новостворені громади

Авторка: Віра Козіна, експертка з юридичних питань

Згідно з пп. 13-14 п. 6-1 Розділу 5 «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»: 13) після закінчення повноважень рад, що припиняються, їхніх виконавчих комітетів, сільського голови, який одноособово виконував функції виконавчого органу сільської ради, що припиняється, видані ними нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії зберігають чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб; 14) новообрана рада, її виконавчий комітет можуть вносити зміни, визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати акти відповідних органів місцевого самоврядування, правонаступниками яких вони є, та їх посадових осіб. Таким чином, поки новообрана рада укрупненої сільської, селищної або міської територіальної громади не внесе зміни до рішення ради, розташованої у адміністративному центрі укрупненої територіальної громади, прийнятого у цьому році, діятимуть ставки місцевих податків та зборів, затверджені радами попереднього скликання. Однак порядок внесення змін до відповідних рішень буде дуже особливим, оскільки ці процедури регулюються приписами спеціального закону – Податкового кодексу України (далі – ПКУ). По-перше, відповідно до абз. 5 п. 5 Розділу ІХ ПКУ, у разі невстановлення місцевих податків і зборів, передбачених пунктом 10.3 статті 10 цього Кодексу, рішеннями місцевого самоврядування такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому цим Кодексом за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів. Також, відповідно до пп. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 ПКУ, у разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та/або зборів, сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та/або збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів. Тож, якщо на територіях територіальних громад, що тепер знаходяться у межах юрисдикції новообраної ради, взагалі не приймалося рішення про встановлення місцевих податків (зборів), які не є обов’язковими, або не приймалися рішення щодо встановлення ставок для обов’язкових місцевих податків (зборів) – там або ці податки не будуть застосовуватись, або їх треба рахувати за мінімальними ставками. Якщо таке іршення приймалося у попередні періоди, але у 2020 році його забули прийняти чи прийняли без дотримання встановлених законом процедур (із пропущенням строків, без дотримання регуляторних процедур або з їх порушенням), – ви маєте застосовувати на відповідній території ставки, які діяли станом на 31.12.2019 року. Якщо ви хочете впорядкувати це питання на 2021 рік, є тільки один варіант дій з цього приводу. Так, якщо ваше рішення приведе до зменшення ставок місцевих податків та зборів, прийнятого радами попереднього скликання у 2020 році, до 01 січня 2021 р. новообрана рада може прийняти рішення за спрощеною процедурою. Це передбачено п. 52-6 та 52-7 Підрозділу 10 Розділу ХХ ПКУ. Зокрема, згаданим п. 52-6 органам місцевого самоврядування у 2020 році надане право прийняти рішення про внесення змін до прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів щодо зменшення ставок єдиного податку, та/або плати за землю, та/або податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб. При цьому п. 52-7 встановлено, що у 2020 році на проекти рішень, рішення сільських, селищних, міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про внесення змін до прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів щодо зменшення ставок єдиного податку, та/або плати за землю, та/або податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, прийняті відповідно до пункту 52-6 підрозділу 10 розділу XX цього Кодексу, не поширюється підпункт 4.1.9 пункту 4.1 та пункт 4.5 статті 4, підпункт 12.3.4 пункту 12.3, підпункт 12.4.3 пункту 12.4 (у частині строку прийняття та набрання чинності рішень) та пункт 12.5 (у частині строку набрання чинності рішеннями) статті 12 Податкового кодексу України, Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", частина третя статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закон України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання". В усіх інших випадках (тобто, якщо ваше рішення може призвести до збільшення ставок якогось виду місцевого податку чи збору) або якщо ви не встигнете внести зміни у свої рішення до 01.01.2021 р., протягом 2021 року доведеться працювати за різними ставками, встановленими радами, правонаступником яких ви стали. Адже згідно з принципом стабільності, ОМС не може вносити зміни до будь-яких елементів місцевих податків та зборів пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року (пп. 4.1.9 п. 4.1. ст. 4 ПКУ), а при встановленні або розширенні існуючих податкових пільг такі пільги застосовуються з наступного бюджетного року (п. 4.5. ст. 4 ПКУ). Цей припис по суті дублюється у пп. 12.4.3 п. 12.4 ст. 12 ПКУ, згідно з яким прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів, зміну розміру їх ставок, об'єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг, яке тягне за собою зміну податкових зобов'язань платників податків та яке набирає чинності з початку бюджетного періоду. Єдине виключення з цього правила ми розглянули вище – воно стосується права на зменшення ставок окремих видів місцевих податків та зборів, за у мови, що ви встигнете прийняти його до 31.12.2020 р. включно. Щодо таких «виключних» рішень не застосовуються вимоги до оприлюднення проектів та регуляторні процедури. Також не забувайте про особливості, встановлені ПКУ для окремих територіальних громад Донецької та Луганської областей. Зокрема, п. 10 Підрозділу 6 Розділу ХХ ПКУ передбачено, що у разі якщо органи місцевого самоврядування населених пунктів на лінії зіткнення не прийняли рішення про встановлення ставок земельного податку (крім земель сільськогосподарського призначення) на 2020 рік, такий податок до прийняття відповідного рішення сплачується відповідно до норм цього Кодексу із застосуванням ставки у розмірі 0,01 відсотка нормативно грошової оцінки земельної ділянки. Інші особливості справляння місцевих податків та зборів на територіях, де здійснюються заходи із забезпечення проведення операції Об’єднаних сил, встановлені п. 38 Підрозділу 10 Розділу ХХ ПКУ. « повернутися до списку новин