Жовківська районна рада

Публічна служба, децентралізація та молодь: в Україні шукають нову генерацію «білих комірців»

Переглядів: 229

Що ми з вами знаємо про публічні служби успішних європейських країн? Час від часу, відповідно до демократичних процедур, там змінюються президенти чи прем’єр-міністри, йдуть у відставку і призначаються нові уряди, переобираються парламенти та місцеві влади, з’являються нові назви офісів та кабінетів.

Однак навіть за наших часів повсюдної цифрової інформації незмінним залишається функціонування відповідної кількості чиновників, яких та чи інша держава винаймає на тривалий період для виконання особливих функцій, пов’язаних з суто державницькими справами та інтересами. Відносини роботодавця і найманих працівників органів публічної влади у цій царині в більшості країн нашого континенту регулюються спеціальним трудовим законодавством, оскільки пов’язані з особливими умовами проходження службової кар’єри, обмеженнями і засторогами.

Водночас бездоганна робота на державній службі чи у місцевому самоврядуванні винагороджується пристойними зарплатами, соціальними гарантіями і преференціями за вислугу років. Зазвичай широкий загал мало зачіпає ця сфера, результативність якої важко виміряти конкретними цифрами чи відсотками. Та в розвинутих демократіях нікому не спадає на думку піддати сумніву той факт, що рівень її професіоналізму і належна організація великою мірою забезпечують стабільність країн, сталість їхньої політики та економіки, а результати діяльності щоразу якнайприскіпливіше перевіряються суспільством під час якихось надзвичайних ситуацій і загроз у середині країни чи глобального характеру, як це має місце нині в зв’язку із COVID-19. Інститут публічної служби (державної служби та служби в органах місцевого самоврядування) діє і в нашій країні.

Перший закон, який певною мірою врегульовував відносини в цій сфері, був ухвалений майже 30 років тому. Затим до нього неодноразово вносилися зміни і доповнення. Відповідно до чинного законодавства державна служба в Україні визначається як публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави. Служба в органах місцевого самоврядування - це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування. Європейський курс і «свіжа кров» «Одним з ключових напрямків євроінтеграції України, – зауважує голова Національного агентства України з державної служби Наталія Алюшина, – є підвищення ефективності роботи органів управління. Для цього осучаснюється чинне законодавство з питань державної служби, запроваджуються європейські процедури прийняття і проходження служби, здійснюється її адаптація до стандартів ЄС.» «Істотним чинником прискорення цих процесів, – продовжує очільниця агентства, – може стати кадрове оновлення і залучення до державної служби молоді. Маємо на увазі сучасне покоління з інноваційним мисленням, спроможне організовувати управління державою на демократичних засадах, надавати якісніші адміністративні послуги і результативніше втілювати в практику державну політику». Послуговуючись кращими світовими практиками, НАДС започаткувало і провело в 2020 році перший Всеукраїнський конкурс творчих робіт серед молоді, присвячений дню Державної служби. Особливу увагу працівники агентства звернули увагу на старшокурсників і випускників провідних вітчизняних вишів, в тому числі і тих, де готують майбутніх фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». До ефективного механізму зацікавлення молодіжної аудиторії окресленою темою залучили представників міжнародної спільноти, програм Європейського Союзу та Ради Європи. Організатори конкурсу розглядають його як багатоплановий проект. Йдеться не лише про пошук ймовірних учасників та пошанування переможців, а й підтримку і розвиток тих, хто вже обрав фах держслужбовця, формування інтересу в молодого покоління до державної служби, покращення ії іміджу суспільстві тощо. Ймовірно, це може бути та «свіжа кров», яка якісно змінить державне управління, унеможливить корупцію, прискорить реформи, позитивно вплине на якість життя наших співвітчизників. Про менеджерів, які слугуватимуть громадам та державі За умовами конкурсу було передбачено шість тематичних номінацій. Зокрема можна було в письмовій формі поміркувати над проблемою забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, висловити свої думки про політичну освіту і політичну культуру, реформування освіти та соціальний діалог й соціальне партнерство. Водночас, окремої уваги в цьогорічному творчому змаганні (як, утім, і для переважної більшості вітчизняного суспільства) заслуговують наступні дві теми. Перша – «Реформування державного управління», у якій учасникам пропонувалося дати власні рекомендації того як треба управляти державою, щоб економіка зростала, а добробут громадян підвищувався, а також запитувалося про якості ідеального державного службовця. Відповідаючи на ці запитання, один з учасників конкурсу, відзначений дипломом переможця в цій номінації, написав: «Сила держави – в її державних службовцях, в їхній здатності та бажанні підтримати країну, зробити її сучасною, успішною, безпечною. В їхньому умінні вільно мислити, самостійно діяти, брати на себе громадянську відповідальність та ініціативу. Однак і держава зі свого боку повинна створити належні умови для таких фахівців. Вона не повинна домінувати над апаратом – відносини мають чітко регламентуватися законом, бути взаємоузгоджуваними і паритетними». Зрозуміло, що особливу увагу конкурсу було приділено питанням децентралізації (номінація «Децентралізація влади»), де треба було представити своє бачення необхідності таких глобальних змін в системі державного управління, територіальної організації влади, передачі з центру на місця фінансів і повноважень і зокрема відповісти на запитання «Які переваги в результаті децентралізації отримала молодь і чому вона має прийти до управління державними справами?». Одна із дипломанток конкурсу з цього приводу зазначила: «Молодь уособлює енергійність, мобільність, здатність легко адаптуватися до змін. Юнаки і дівчата швидко опановують нові знання, сучасні ефективні технології публічного управління, їм легше упроваджувати ці знання безпосередньо в управлінські процеси. Вони можуть стати генераторами розбудови нових громад і країни загалом». Отже, як небезпідставно свідчать конкурсанти, сьогоднішній держслужбовець, посадова особа місцевого самоврядування – це професійний менеджер, уповноважений державою чи громадою на виконання відповідальних управлінських функцій. І з цим не можна не погодитися. Приємно також, що молоді люди (і це вони виявили в своїх конкурсних роботах) розуміються на необхідності для представників органів публічної влади постійно навчатися, підвищувати свою кваліфікацію, обмінюватися досвідом з колегами. Ще одна хороша новина від організаторів – дипломанти отримали змогу пройти стажування на базі Національного агентства з державної служби. Підсумовуючи, завважимо, що загалом на перший конкурс творчих робіт серед молоді надійшли роботи від студентів 15 освітніх закладів та молоді з різних куточків України: Дніпро, Івано-Франківськ, Київ, Миколаїв, Суми, Тернопіль, Харків, Чернігів, Маріуполь (Донецька область), Підгородне (Дніпропетровська область), Конотоп і Лебедин (Сумська область), Берислав (Херсонська область). На нашу думку, це непоганий результат, враховуючи той факт, що згадане творче суперництво відбулося уперше. Найбільше призових місць посіли спудеї Чорноморського національного університету імені Петра Могили (п’ять), національного університету «Чернігівська політехніка» (три), національного технічного університету «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського та Сумського державного університету (по дві роботи від кожного). Кадровим службам державних органів та органів місцевого самоврядування незайве взяти до уваги ці адреси – велика вірогідність того, що із сьогоднішніх переможців-студентів уже завтра виростуть мудрі державники і державниці. У цивілізованому світі їх називають «білими комірцями» і цінують за чисті мундири, бездоганне сумління та незаплямовану репутацію. Авторка: Ірина Нагребецька, незалежна журналістка Матеріал підготовлено за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні»« повернутися до списку новин