Жовківська районна рада

Як передати шкільні автобуси громадам

Переглядів: 296

Як передати шкільні автобуси, які перебувають у власності РДА чи структурного підрозділу РДА, створеного у статусі юридичної особи, органам місцевого самоврядування у користування до вирішення питань про передачу цього майна у власність територіальних громад?

Авторки: Віра Козіна, експертка Офісу підтримки реформи з децентралізації Мінрегіону Ірина Бакунчик, експертка Офісу підтримки реформи з децентралізації Мінрегіону за підтримки Програми DOBRE

Який спосіб передачі обрати? Передати у користування таке майно безоплатно орган державної влади не може, бо це заборонено ч. 2 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Відповідальне зберігання у описаному випадку не буде відповідати змісту правовідносин, оскільки воно не передбачає можливість використання відповідного майна. Та й можливість використання інструменту відповідального зберігання згаданим Законом істотно обмежена. Правовий режим оперативного управління для таких правовідносин не передбачений (див. ст. 137 Господарського кодексу України). Отже, найбільш актуальним інструментом для описаних цілей залишається тільки оренда.

Чим керуємося? Ці питання регламентуються Законом України «Про оренду державного та комунального майна» (надалі – «Закон»), Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 р. № 483(надалі – «Порядок») та постановою КМУ від 04.10.1995 р. № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу».

Хто передає? Шкільний автобус – це транспортний засіб, а отже, у розумінні Закону – індивідуально визначене майно. Законом передбачено, що орендодавцем індивідуально визначеного майна є балансоутримувач (абз. 5 п. «г» ч.2 ст.4 Закону). Кому передає? Якщо шкільний автобус буде обслуговувати лише одну школу, і цей навчальний заклад автономізований – то доцільно передати одразу школі. Якщо планується, що автобус буде використовуватись кількома школами освітньої мережі однієї територіальної громади – то доцільно передати відділу освіти, який утворений у форматі юридичної особи. Якщо відділ освіти у вашій громаді не є окремою юридичною особою, то іншому виконавчому органу ради, утвореному у форматі юридичної особи, до сфери управління якого радою віднесені питання забезпечення освітнього процесу.

Як передає? Частина 1 ст.15 Закону передбачає право органів місцевого самоврядування на отримання майна в оренду без проведення аукціону. Отже, процедура передачі автобуса у оренду у описаному випадку буде більш простою. Статтею 5 Закону визначено етапність передачі майна в оренду. Все починається з заяви потенційного орендаря про включення об’єкта оренди до Переліку другого типу. Після цього: балансоутримувач приймає рішення про намір передачі майна в оренду або про відмову у включенні об’єкта до Переліку другого типу; балансоутримувач вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до ЕТС та включає об’єкт до Переліку другого типу(з урахуванням законодавства, статуту або положення балансоутримувача про погодження уповноваженим органом управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач.); балансоутримувач повідомляє ініціатора оренди про прийняте рішення та його оприлюднення; орендодавець розробляє, затверджує та публікує в електронній торговій системі умови та додаткові умови (у разі наявності) оренди майна; орендар подає заяву про оренду майна включеного до переліку другого типу; укладення договору оренди через ЕТС.

Який строк оренди? Оскільки автобуси передаються в оренду до вирішення питань про передачу цього майна у власність територіальних громад, важливо у заяві про включення майна до переліку другого типу зазначати бажаний строк оренди, бо інакше буде вважатися, що ви претендуєте на максимально дозволений (абз.5 п.15 Порядку).

Чи можна за 1 гривню? Відповідно до абз.2 ч.2. ст.17 Закону у разі передачі майна в оренду без проведення аукціону орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати, яка затверджується Кабінетом Міністрів України щодо державного майна. Важливо! Відповідно до п. 10 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995 р. (далі – Методика), розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна 1 гривня встановлюється таким орендарям …. Оскільки автобус належить до рухомого майна, то питання щодо можливості передачі його в оренду за 1 грн відпадає саме по собі, а отже, розрахунок орендної плати буде здійснюватись з урахуванням п. 7 Методики.« повернутися до списку новин