Жовківська районна рада

ОГОЛОШЕННЯ

Переглядів: 285

Затверджено

Головою конкурсної комісії

М. Коваль

 

06.10.2020 року

 

 

Орієнтовний перелік питань

для проведення кваліфікаційного іспиту

на посаду директора КУ «Жовківський Центр

 професійного розвитку педагогічних працівників»

 

 

1. Якими нормативними документами гарантується громадянам  право на освіту в Україні?

2. Які функції виконує Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)?

3. Що входить в систему освіти?

4. Назвіть форми здобуття освіти відповідно до ЗУ «Про освіту»

5. Дайте характеристику спеціалізованій освіті в рамках ЗУ «Про освіту»

6. Хто має право на безоплатну освіту  

7. Перерахуйте інструменти освіти дорослих.

8.  Що має стати запорукою успіху Нової української школи? 

9.  Які органи влади планують та забезпечують розвиток мережі закладів початкової та базової середньої освіти?

10. Які відмінності для адміністрації та педагогічних працівників у впровадженні НУШ?

11.Виховний процес , як невід`ємна складова освітнього процесу?

12. Учасники освітнього процесу у закладах освіти?

13. Розкрийте завдання загальної середньої освіти.

14. Організація навчального року та режиму роботи закладу загальної середньої освіти.

15.Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачено в НУШ?

16.  Що таке Державний стандарт в загальній середній освіті?

17.  Основні принципи та засади щодо проведення ЗНО?

18. Якими є вимоги до опорного закладу освіти?

19. З якою метою утворюються інклюзивно-ресурні центри?

20. Що є підставою для утворення інклюзивного класу (групи) в закладі освіти?

21.Що означає поняття « академічна доброчесність»?

22.Що є головною метою діяльністю центру професійного розвитку педагогічних працівників?

23.Яка мета розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в Україні?

24. Які особи визнаються особами з особливими освітніми потребами?

25. Кому належить право брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану?

26. Розкрийте мету та завдання позашкільної освіти.

27. Розкрийте мету та завдання дошкільної освіти

28. Завдання центру професійного розвитку педагогічних працівників.

29. Управління та кадрове забезпечення центру.

30. Дайте опис штатному розпису центру професійного розвитку педагогічних працівників.

31.  Хто здійснює фінансування та контроль за роботою Центру?

32. Дайте пояснення що таке супервізія і супервізор.

33. Хто організовує освітній процес на сімейній (домашній) формі здобуття освіти.

34.Яке основне завдання центру?

35.Який один із першочергових інструментів для само оцінювання вчителя?

36. Що таке траєкторія педагогічного розвитку.

37. Хто затверджує статут Центру, штатний розпис закладу , графік роботи?

38.З яких джерел формується бюджет Центру?

39. Які послуги надаватимуть центри професійного розвитку?

40.Хто працюватиме у Центрах?

 

 

 « повернутися до списку новин