Жовківська районна рада

Як можуть змінитися правила гри на місцевих виборах

Переглядів: 406

 

Цей тиждень може бути вирішальним для визначення «правил гри» на місцевих (і не тільки) виборах: Верховна Рада України розглядатиме законопроект 3485 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства». Цим документом пропонується внесення змін до книги 4 «Місцеві вибори».

Утім зміни вносяться до всіх розділів Кодексу, ініційовано зміни до Кримінального кодексу України, Закону України «Про Центральну виборчу комісію», «Про державний реєстр виборців», «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Що ж змінюється? Варто зміни аналізувати в комплексі, не шукайте відповіді у цьому тексті лише там, де про місцеві вибори. І так аналізуємо…

 

І. В частині змін до суміжного законодавства:

1. Посилення санкцій за порушення виборчого законодавства

Збільшення штрафів за здійснення передвиборної агітації особою, участь якої в передвиборній агітації заборонена законом, проведення передвиборної агітації поза строками чи в місцях, що заборонені законом, здійснення передвиборної агітації у формах та із застосуванням засобів, що суперечать Конституції або законам України.

Поява нових штрафів:

 • за підкуп виборця під час передвиборної агітації, агітацію референдуму;
 • за умисне публічне розголошення виборцем, учасником референдуму результатів свого волевиявлення шляхом демонстрації бюлетеня;
 • приховування або знищення виборцем, учасником референдуму свого виборчого бюлетеня;
 • перешкоджання здійсненню виборчих процедур, діяльності суб’єкта виборчого процесу. В особливих випадках – криміналізація таких діянь.

Посилення кримінальної відповідальності:

 • щодо обмеження займати певні посади, у випадках, коли особу засуджено за злочини проти виборчих прав і свобод громадян;
 • за надання неправдивих відомостей до ОВДРВ;
 • за незаконне використання виборчого бюлетеня;
 • за умисне порушення таємниці голосування;
 • вводиться кримінальна відповідальність за фальсифікацію, підроблення, викрадення або знищення виборчої документації, документів референдуму, печатки виборчої комісії або комісії референдуму.

Посилення кримінальної відповідальності порядку фінансування політичних партій:

 • за подання завідомо недостовірних відомостей у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
 • умисне здійснення та отримання «незаконного» внеску на підтримку політичної партії;
 • вводиться поняття «підкуп кандидата», відповідальність за який прирівнюється до підкупу виборця.

При цьому вводиться нова «амністійна» норма: особа, крім організатора злочину, звільняється від кримінальної відповідальності за цей злочин, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про вчинення злочину та сприяла його розкриттю.

 

ІІ. Збільшення повноважень та гарантій діяльності центральної виборчої комісії

Гарантії фінансового забезпечення ЦВК:

 • пропозиціями змін до ст. 3 ЗУ «Про Центральну виборчу комісію» передбачається, що «під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України визначення обсягу фінансового забезпечення діяльності Комісії не може передбачати зменшення розміру заробітної плати Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії, членів Комісії, працівників Секретаріату Комісії, її регіональних та територіальних представництв;
 • ініціатива змін положень ЗУ «Про державну службу» стосується зміни посадових окладів на рівні державних службовців Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, РНБО тощо.

Питання організації роботи ЦВК:

 • можливість проведення засідання Комісії поза межами місцезнаходження ЦВК; у режимі відеоконференції, за допомогою технічних засобів;
 • пропонується наради ввести як одну із організаційних форм діяльності ЦВК, на які можуть запрошуватися (окрім визначених законом осіб) «представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, наукових установ, міжнародних організації, засобів масової інформації»;
 • уточняються умови роботи в понаднормовий час;
 • уточняються положення щодо Центру підготовки учасників виборчих процесів та інші.

Збільшуються повноваження Комісії, деякі з них:

 • має право «витребувати та безоплатно одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, у тому числі персональні дані, необхідні для здійснення повноважень Комісії» з обов`язком відповіді у 2-денний термін;
 • щодо прийняття рішення про впровадження інноваційних технологій, технічних та програмних засобів під час проведення виборів та референдумів (у тому числі системи електронного голосування). У тому числі право на прийняття рішення про проведення експериментів та пілотних проектів під час організації підготовки і проведення виборів та референдумів, зокрема, при підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування на виборчих дільницях з використанням інноваційних технологій, технічних і програмних засобів. Проте рішення щодо зміни системи голосування має безумовно лишатись правом законодавчого органу, а не органу, який відповідає за адміністрування виборів і не повинен приймати політичні рішення. А експерименти під час виборів є питанням політичним. Проте демократія – це чітко регламентована процедура, а встановлення нерівних умов на виборах – порушення принципу рівності виборчих прав громадян;
 • пропонується надати ЦВК право залучати кошти у порядку, передбаченому міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, проєктами міжнародної технічної допомоги, а також програмами допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, визначати порядок їх використання;
 • пропонується надати ЦВК для забезпечення здійснення своєї діяльності утворювати установи, організації, як юридичні особи публічного права. Утім ЦВК – орган адміністрування виборів та референдумів, а не політичний орган.
 • пропонується ЦВК надати право укладати угоди (меморандуми) про співробітництво з відповідними держаними органами інших країн, міжнародними організаціями. Проте предмет та мета – не визначені.

Щодо Служби розпорядника Державного реєстру виборців (СР ДРВ):

 • пропонується вилучити із обов`язків Голови ЦВК загальне керівництво діяльністю СР ДРВ, призначення на посаду її керівника та інші кадрові питання СР ДРВ, розпорядження коштами тощо. При цьому забезпечення діяльності Комісії у здійсненні нею повноважень, в тому числі – як розпорядника Державного реєстру виборців, покладається на Секретаріат Комісії. Таким чином, СР ДРВ фактично втратить свій правовий статус та стане складовою Секретаріату Комісії (який є органом забезпечення діяльності ЦВК. А СР ДРВ – точно не є «органом забезпечення діяльності ЦВК»). Це хибний крок призведе до послаблення правосуб`єктності СР ДРВ та поставить під питання належне ведення Державного реєстру виборців.

Визначення повноважень територіальних представництв Комісії:

 • пропонується таким представництвам надати широкий спектр повноважень та прав:

1) контроль за додержанням законодавства України про вибори та референдум, рішень Комісії окружними, територіальними, дільничними виборчими комісіями, комісіями з референдуму, суб'єктами виборчого процесу, процесу референдуму;

2) здійснення повноважень органу ведення Державного реєстру виборців на відповідній території (згідно з чинними нормами, регіональні та територіальні представництва Комісії за рішенням Комісії можуть утворюватися як юридичні особи публічного права або структурні підрозділи Секретаріату Комісії. Таким чином, підтверджується вищезазначена теза щодо послаблення правосуб`єктності СР ДРВ та поставить під питання належне ведення Державного реєстру виборців);

3) організація навчання членів виборчих комісії та комісій з референдуму, інших суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму;

4) сприяння підвищенню правової культури та правосвідомості виборців, реалізують просвітні проекти та програми Комісії, організовують та проводять інформаційні кампанії спрямовані на роз’яснення виборчих прав громадян, положень виборчого законодавства та особливостей виборчого процесу;

5) сприяння організації експериментів та пілотних проектів під час виборчого процесу. Таке право на «експерименти» є прямою загрозою виборчим процесам;

6) виконують функцію секретаріату відповідної окружної виборчої комісії з виборів Президента України чи народних депутатів України, за рішенням Комісії – секретаріатів окремих територіальних виборчих комісій; сприяють територіальним виборчим комісіям в організації підготовки і проведення місцевих виборів на відповідній території. Проте питання є гостро дискусійним з огляду на недопустимість втручання в роботу виборчих комісій з боку адміністративного ресурсу;

7) повноваження щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення виборчого процесу загальнодержавних виборів та процесу всеукраїнського референдуму;

8) контроль за правильним та цільовим використанням коштів державного бюджету, що виділяються на підготовку та проведення місцевих виборів. Проте питання адміністративного нагляду не може бути у віданні органу, мета якого лише «забезпечення діяльності»;

9) за рішенням Комісії здійснюють контроль за надходженням і використанням коштів власних виборчих фондів кандидатів у народні депутати України Проте питання адміністративного нагляду не може бути у віданні органу, мета якого лише «забезпечення діяльності»;

10) збирають та узагальнюють інформацію про результати місцевих виборів, інформують Комісію про порушення при встановленні результатів місцевих виборів. Проте питання адміністративного нагляду не може бути у віданні органу, мета якого лише «забезпечення діяльності». Питання встановлення факту порушення поза межами такого органу і не відповідає ані виборчому законодавству, ані КАСУ;

11) формують базу даних членів виборчих комісій, кандидатів на місцевих виборах, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій, офіційних спостерігачів, які реєструються територіальними та окружними виборчими комісіями;

12) забезпечують зберігання в міжвиборчий період виборчих скриньок, печаток, штампів, програмних засобів, комп’ютерної та оргтехніки, іншого обладнання та інвентарю, що використовується для організації підготовки та проведення виборів. Проте це питання у віданні місцевих органів влади. Окрім того змінами до інших норм у Виборчому кодексі пропонується повноваження із забезпечення виборчих комісій (приміщення та обладнання) покласти на місцеві органи влади.

13) здійснюють контроль за передачею на зберігання до відповідної архівної установи виборчої та іншої документації. Проте питання адміністративного нагляду не може бути у віданні органу, мета якого лише «забезпечення діяльності»;

14) виконують інші повноваження, визначені Комісією. Повноваження такого органу має бути вичерпними в рамках забезпечення діяльності і на принципах невтручання у виборчий процес та роботу СР ДРВ;

15) право отримувати рішення, протоколи, акти та іншу виборчу документацію окружних, територіальних, дільничних виборчих комісій. Впровадження адміністративного нагляду, контролю, розпорядження тощо є адміністративним ресурсом впливу на якість виборчого процесу. Питання в тім, чи буде цей процес в ручному керуванні.

Хто фінансуватиме представництва ЦВК? Змінами до ст. 35 пропонується нова ч. 7: «7. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування забезпечують регіональні та територіальні представництва Комісії приміщеннями та обладнанням, необхідними для їх функціонування».

Можливість створення консультативних та інших допоміжних органів Комісії: пропонується впровадити нову можливість ЦВК утворюватися експертні групи, до складу яких можуть входити самі члени ЦВК, працівники Секретаріату Комісії, представники інститутів громадянського суспільства, наукових установ, освітніх закладів, міжнародних організації, народні депутати України, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Питання лише у тому, що ЦВК – не політичний орган, який виробляє державну політику і потребує фахового експертного середовища. Не зрозумілою є мета. Окрім того, ЦВК – специфічних орган із режимом «секретності» та принципами дотримання держаної таємниці у роботі.

Матеріальне і соціально-побутове забезпечення Комісії: пропонується додати норми, що «член Комісії після припинення повноважень має право на автоматичне поновлення діяльності, яка була зупинена чи припинена у зв’язку з набуттям ним повноважень члена Комісії, за його заявою. Положення цієї частини не можуть бути скасовані чи звужені іншими законодавчими актами». Варто зазначити, що така норма є неможливою до виконання з огляду на КЗПУ та інше законодавство України. Наприклад, які права і як поновити, якщо член ЦВК перед обранням мав представницький мандат?

 

ІІІ. Зміни до загальної частини виборчого кодексу (Книга 1)

Використання інноваційних технологій у виборчому процесі:

 • пропонується впровадження можливості електронної ідентифікації особи та громадянства виборця під час голосування (в порядку встановленому Центральною виборчою комісією). Утім така норма є утопічною.
 • за наявності технічної можливості Центральна виборча комісія зможе прийняти рішення про впровадження інноваційних технологій, технічних та програмних засобів під час організації та проведення виборів (в тому числі – у формі проведення експерименту або пілотного проекту), зокрема, у формі:

1) голосування виборців на виборчій дільниці за допомогою технічних засобів та програмних засобів (машинне голосування);

2) проведення підрахунку голосів виборців за допомогою технічних засобів для електронного підрахунку голосів;

3) складання протоколів про підрахунок голосів, підсумки та результати голосування з використанням інформаційно-аналітичної системи.

– у такому разі окремі положення Кодексу, що регулюють відповідні питання, можуть не застосовуватись (очевидно, йдеться про відсутність протоколів ВК).

Питання належної верифікації результатів голосування стане проблемою. А відтак прогнозовано – зниження довіри до такої форми прямої демократії як вибори.

Публічність і відкритість виборчого процесу:

 • унормовуються питання оприлюднення постанов ЦВК на її сайті;
 • пропонується надати повноваження ЦВК (нині це повноваження НАЗК) щодо забезпечення оприлюднення фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів, поданих розпорядниками відповідних рахунків виборчих фондів на загальнодержавних виборах та їх аналізу. При цьому саме ТВК оприлюднюватимуть відомості фінансових звітів, поданих розпорядниками відповідних рахунків виборчих фондів на місцевих виборах на офіційних веб-сайтах відповідних регіональних або територіальних представництв Центральної виборчої комісії (у разі їх утворення), веб-сайтах відповідних органів місцевого самоврядування чи в інший визначений ними спосіб.

Територіальна організація виборів: пропонується вилучити норми щодо недопущення утворення або зміна меж територіального округу, який використовується для підготовки, організації і проведення загальнодержавних виборів, під час виборчого процесу цих виборів. Проте така пропозиція є хибною і може призвести до дестабілізації організації виборчого процесу.

Виборчі комісії:

 • ініціатива: в окружній та/або територіальній виборчій комісії утворюватися секретаріат, функції якого здійснює відповідне територіальне представництво Центральної виборчої комісії. Положення про секретаріат окружної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії затверджуватиметься Центральною виборчою комісією При цьому окружні виборчі комісії утворюються без реєстрації їх юридичними особами у разі утворення територіальних представництв Центральної виборчої комісії та покладення на них функцій фінансового та матеріально- технічного забезпечення окружних виборчих комісій. Така норма спричинить до зворотного руху демократії, можливості використання адмінресурсу та фактично позбавить ОВК та ТВК правосуб`єктності.
 • і як закріплююча попередню нова ініціатива: повноваження окружної виборчої комісії як юридичної особи (зокрема щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення виборчого процесу) за рішенням Центральної виборчої комісії та в установленому нею порядку може здійснювати відповідне територіальне представництво ЦВК, утворене зі статусом юридичної особи. В такому разі державна реєстрація окружної виборчої комісії як юридичної особи не проводиться. Після таких новел сутність виборчого процесу втрачає сенс. Формальна наявність ОВК прогнозовано стане імітацією демократії.
 • пропонується не поширювати дію законодавства з питань запобігання корупції на членів ВК. Певно мається на увазі на всіх членів , всіх комісій: ЦВК, ОВК, ТВК, ДВК. Така норма є неприйнятною.
 • нормами змін закріплюється неможливість заміни члена ВК суб`єктом подання: за умови дострокового припинення повноважень члена ВК заміна відбуватиметься за поданням самої ВК. Такі норми порушують права суб`єктів виборчого процесу.

Гарантії діяльності кандидатів та партій суб`єктів виборчого процесу: ініціюється вилучення із усіх переліків документів (щодо усіх видів виборів) на подачу до відповідних ВК заяв претендентів на офіційних спостерігачів, довірених осіб, уповноважених, членів ВК . Юридичний факт наявності згоди на виконання зазначених повноважень буде відсутнім. При цьому кримінальна відповідальність за фальсифікацію виборчих документів лишається.

Матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення виборів:

 • визначається, що безоплатно місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування зобов’язані надавати виборчим комісіям необхідні приміщення для організації їх роботи та проведення голосування відповідно до вимог Кодексу та нормативів облаштування таких приміщень, встановлених Центральною виборчою комісією ( у тому числі для розумного застосування їх особами х особливими потребами); забезпечувати охорону приміщень виборчих комісії, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами транспортні засоби, засоби зв’язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій, а також безоплатно забезпечувати надання відповідних послуг (не визначено – яких). Таким чином, на місцеві бюджети покладається утримання всіх ВК на всіх видах виборів.

Приміщення для голосування, новела: пропонується одну із кабінок адаптувати для голосування виборців з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров'я, віком), у тому числі для осіб на кріслах колісних, та інших маломобільних груп населення.

Оскарження у виборчому процесі: уточняються процедури, строки принципи оскарження, умови відмови у розгляд скарги ВК тощо.

 

ІV. Зміни до книги 4 Виборчого кодексу «Місцеві вибори»

Більшість змін – слушні і важливі техніко-юридичні правки. Частина змін пропонується в унісон з ініційованими змінами норм загальної частини (вищезазначені).

Основна дискусія щодо зміни виборчої системи:

 • пропонується, що вибори депутатів міських (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) рад проводяться за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками кандидатів у депутати. На сьогодні чинна норма передбачає - міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше осіб. Така норма є дискусійною з наступних підстав: зміна виборчої системи перед самим початком виборчого процесу не відповідає демократичним стандартам його організації;
 • партизація» місцевого самоврядування не є корисною саме для системи місцевого самоврядування; така виборча система позбавляє права на самовисування, що також не є демократичним.

Склад місцевої ради: пропонується нове бачення кількісного складу ради:

1) до 5 тисяч виборців – 22 депутати;

2) від 5 тисяч до 15 тисяч виборців – 26 депутатів;

3) від 15 тисяч до 50 тисяч виборців – 34 депутати;

4) від 50 тисяч до 100 тисяч виборців – 38 депутатів;

5) від 100 тисяч до 250 тисяч виборців – 42 депутати;

6) від 250 тисяч до 500 тисяч виборців – 54 депутати;

7) від 500 тисяч до 1 мільйона виборців – 64 депутати;

8) від 1 мільйона до 2 мільйонів виборців – 84 депутати;

9) понад 2 мільйони виборців – 120 депутатів;

 • уточнено розрахунок кількісного складу районної ради. У разі якщо кількість депутатів, є меншою, ніж кількість сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, територіальні громади яких розташовані в межах відповідного району, загальний склад такої районної ради дорівнює кількості відповідних сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад. В такому разі в окремих багатомандатних виборчих округах з виборів депутатів відповідної районної ради може розподілятися один депутатський мандат;
 • уточняються особливості обчислення складу ради у разі додаткових виборів.

Суттєво уточняються положення щодо територіальної організації: терміни, принципи, вносяться техніко-юридичні правки, чіткіше визначається територіальна організація виборів по кожному виду виборів.

Виборчі комісії:

 • пропонується додати ще одного суб`єкта подання членів ВК: «місцева організація політичної партії, яка уклала угоду про політичну співпрацю на відповідних місцевих виборах з депутатської групою, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України не пізніше першого січня року, в якому відбуваються вибори» (по 1 кандидатурі для обов`язкового включення без жеребкування). Така норма є дискусійною, оскільки депутатська група не є суб`єктом виборчого процесу, може бути спільнотою представників різних політичних партій. Окрім того, це ставить у нерівні умови позапарламентські політичні партії;
 • змінюються строки формування ТВК - виносяться за межі виборчого процесу. Такі подання вносяться не раніше ніж за дев’яносто днів та не пізніш як за вісімдесят днів до дня чергових виборів. Тобто з 27 липня вже можна подавати до ЦВК документи на формування відповідних ТВК. Якщо зміни до Кодексу наберуть чинності на таку дату. За інших обставин відбудеться несформування у визначені терміни основної складової організаційного механізму виборів –ТВК;
 • вносяться зміни, що у разі відсутності у структурі відповідної політичної партії районних організацій - обласна чи республіканська в Автономній Республіці Крим організація цієї політичної партії згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм має право подання кандидатур до ВК. По суті така норма не сприяє розбудові партійного будівництва, утім в умовах 2020 року вона врятує ситуацію, коли після завершення реформи субрегіонального рівня АТУ партіям в ультраекстренному порядку доведеться формувати нові районні організації (можуть фізично не встигнути) аби забезпечити належну їх правосуб`єктність на виборах;
 • ініціюється, що у разі описок у поданні на посади до ВК таке подання не повертатиметься на виправлення, а у постанові про формування ВК дані буде записано у відповідності до, наприклад, паспорта такої особи;
 • заява про згоду бути членом ВК разом із поданням не подаватиметься. Така норма має дебюрократизувати процес, проте є сумнівною з огляду на важливість факту підтвердження наявності такої згоди;
 • уточняються повноваження ВК;
 • уточняються норми процедур замін членів ВК в унісон із загальними нормами (наведено вище).

Висування:

 • пропонується можливість «подвійного» висування: особа може бути висунута кандидатом у депутати у багатомандатному виборчому окрузі не більше ніж у два рівні місцевих рад. Особа, висунута кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови чи старости, не може одночасно бути висунута у будь-яких інших єдиних одномандатних виборчих округах з будь-яких місцевих виборів. Особа може одночасно бути висунута кандидатом у депутати місцевих рад та кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови або старости шляхом висування місцевою організацією лише однієї політичної партії або лише шляхом;
 • пропонується при висування кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст з кількістю виборців 15 тисяч і більше осіб) рад організацією партії закріпити першого кандидата у єдиному виборчому списку. З числа інших кандидатів, включених до єдиного виборчого списку, організація партії на тих самих зборах, конференції формує і затверджує територіальні списки кандидатів у депутати у кожному багатомандатному виборчому окрузі.

Умови реєстрації кандидата:

 • пропонується додати до списку обов`язкових для подачі документів довідки про наявність чи відсутність судимості, виданої уповноваженим органом після початку виборчого процесу. Питання дискусійне.
 • змінюється серед переліку документів для реєстрації анкета кандидата на автобіографію кандидата;
 • уточняються процедури реєстрації;
 • передбачається, що документи для реєстрації кандидатів у депутати можуть подаватися до відповідної виборчої комісії за допомогою електронних сервісів;
 • пропонується встановлення термінів декларування кандидата: не пізніше ніж на п’ятнадцятий день з моменту реєстрації;
 • нова умова скасування реєстрації кандидата: за порушення порядку висування кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, встановленого частиною четвертою статті 216 Кодексу;
 • є нова норма: скасування реєстрації можливе не пізніше ніж за 18 днів до дня голосування.

Грошова застава – пропозиції змін:

1. Організація партії, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим або організація відповідної партії вищого рівня - у розмірі двохсот п’ятдесяти мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому на день початку виборчого процесу.

2. Кандидати у депутати сільської, селищної, районної в місті, міської (міста з кількістю виборців до 15 тисяч осіб) та районної ради, які висуваються шляхом самовисування у багатомандатному виборчому окрузі, - з розрахунку двадцять відсотків мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому на день початку виборчого процесу.

3. Організація партії, яка висунула кандидатів у депутати сільської, селищної, районної в місті, міської (міста з кількістю виборців до 15 тисяч осіб) та районної ради або організація відповідної партії вищого рівня, - з розрахунку двадцять відсотків мінімальної заробітної плати, за кожного кандидата у місячному розмірі, встановленому на день початку виборчого процесу.
4. Організація партії, яка висунула кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб) або організація відповідної партії вищого рівня, а також особа висунута шляхом самовисування на посаду сільського, селищного, міського голови (міста з кількістю виборців до 90 тисяч осіб) у єдиному одномандатному виборчому окрузі, -в розмірі мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому на день початку виборчого процесу.

5. Організація партії, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше осіб) або обласної ради, кандидата на посаду міського голови (міста з кількістю виборців 90 тисяч і більше осіб) або організація відповідної партії вищого рівня, а також особа, яка висувається кандидатом на посаду міського голови (міста виборців 90 тисяч і більше осіб) шляхом самовисування, - на кожні 10 тисяч виборців відповідного єдиного обласного, міського виборчого округу для кожного виду виборів окремо.

При цьому у разі неналежно внесеної застави така застава не повертається, а перераховується до бюджету.

Гарантії діяльності: змінами позбавляється права дорадчого голосу у ВК уповноважена особа організації партії. Така зміна не є позитивом.

Виборчі бюлетені уточняється процедур виготовлення, передачі та форма бюлетенів:
1. У виборчому бюлетені для голосування в територіальному виборчому окрузі в межах єдиного багатомандатного виборчого округу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше) ради:

 • назви організацій партій розміщуються у порядку їхніх номерів, визначених жеребкуванням, (номер не може бути змінений під час відповідного виборчого процесу
 • у виборчому бюлетені зазначаються визначений жеребкуванням номер кожної організації партії, повна назва відповідної організації партії, після повної назви організації партії в дужках розміщуються прізвище та ініціали кандидата у депутати, включеного до єдиного виборчого списку під першим номером без зазначення номеру. Праворуч від назви організації партії розміщується порожній квадрат. Під назвою організації партії, розміщуються порядкові номери, прізвища та ініціали усіх кандидатів у депутати, включених до відповідного територіального виборчого списку
 • під порядковим номером, назвою організації партії прізвищем та ініціалами кандидата у депутати, включеного до єдиного виборчого списку під першим номером та порядковими номерами, прізвищами та ініціалами усіх кандидатів, включених до відповідного територіального виборчого списку організації партії, яка в порядку черговості організацій партій у виборчому бюлетені вказана останньою, на відстані не менше ніж два сантиметри від назви такої організації партії великими літерами зазначається текст "Від організації партії, за яку я проголосував (проголосувала), підтримую кандидата у депутати", праворуч від якого розміщується прямокутник, у якому зазначається знак "№" з вільним полем для написання номера кандидата в депутати.

2. У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів районної, міської (міста з кількістю виборців до 15 тисяч), районної у місті, сільської, селищної ради, в єдиному одномандатному виборчому окрузі з виборів сільського, селищного, міського голови, старости села, селища зазначаються:

 • порядкові номери, під якими в алфавітному порядку включені до бюлетеня зареєстровані у відповідному виборчому окрузі кандидати, їхні прізвища, власні імена (усі власні імена) та по батькові (за наявності), суб'єкт висування кандидата у разі якщо кандидат висунутий шляхом самовисування, міститься позначка "самовисування"), відомості про рік народження, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання, Праворуч від порядкового номеру та прізвища кожного кандидата розміщується порожній квадрат.

Суттєво переформатовано та переписано статті щодо підрахунку голосів виборців на ВД, транспортування бюлетенів, встановлення результатів голосування та результатів виборів. При цьому деякі норми потребують доопрацювання.

Запропоновано спрощення вимог до фінальних виборчих протоколів (без системи захисту, усічена форма). Проте протокол без системи захисту є вразливим виборчим документом.

Окрім того вносяться зміни до Книги 2 та 3 (вибори Президента України та вибори народних депутатів України):

 • передбачається, що документи для реєстрації кандидатів у депутати можуть подаватися до відповідної виборчої комісії за допомогою електронних сервісів
 • змінюється серед переліку документів для реєстрації анкета кандидата на автобіографію кандидата (вибори нардепів) тощо.

Територіальна організація виборів народних депутатів має зміни:

 • пропонується визначити м. Київ як єдиний виборчий регіон, при цьому вивести із його складу закордонний округ (при цьому у закордонному окрузі регіональні виборчі списки не будуть формуватися);
 • Дніпропетровська область визначатиметься як єдиний виборчий регіон.

Гарантії діяльності кандидатів та партій суб`єктів виборчого процесу на виборах нардепів: уводиться поняття «довірених осіб кандидатів в депутати». Проте така ініціатива є дискусійною з огляду на специфіку цієї виборчої системи.

Запропоновано спрощення вимог до фінальних виборчих протоколів (без системи захисту, усічена форма). Проте протокол без системи захисту є вразливим виборчим документом.

Окрім зазначеного, чисельні важливі техніко-юридичні правки.

 

Замість висновків

1. Виправлення техніко-юридичних неточностей є позитивним кроком у реформування виборчого законодавства.

2. Питання внесення змін до ЗУ «Про Центральну виборчу комісію» є дискусійним, подекуди є деструктивним (особливо в частині збільшення повноважень).

3. Проблемою стане послаблення правосуб`єктності Служби розпорядника Державного реєстру виборців та виборчих комісій.

6. Недопустимим є перекладання на місцеві бюджети утримання відповідних ВК на всіх видах виборів.

7. У цілому Виборчий кодекс України (особливо в частині місцевих виборів) є складним як з точки зору вибору виборчої системи, так і щодо самих виборчих процедур. Прийняття змін є нагальним, проте з огляду на брак часу на підготовку членів ВК всіх рівнів є загроза не встигнути із навчанням кандидатів на посади, а відтак є загроза некваліфікованої роботи ВК.

8. Введення норм щодо можливості призначення на розсуд ЦВК «електронних виборів» не є доречним.

9. Утім Верховна Рада України розглядатиме законопроект на цьому тижні у першому читанні, до другого читання певні позиції можуть змінитись.« повернутися до списку новин